اخبار بهاران

اگر نبودند سفیران مهربانی خانه بهاران ، که ارتباط بین خانه بهاران و نیکوکاران را فراهم مینمایند، بهاران هرگز قادر نبود وظیفه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را بخوبی انجام دهد.

جشن رمضان سال ۹۷ با حضور هنرمندان و خیرین عزیز در شهر اصفهان رنگ و بوی متفاوتی داشت نسبت به سالهای گذشته .

اولین بازارچه خانه بهاران به همت فرزندان خانه بهاران تحت نظارت مدیرعامل این مجموعه سرکار خانم مریم ابن الشهیدی و مدیریت روابط عمومی امیر حسین عنایتی در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۷ در محل خانه بهاران برگزار شد .