داوطلبین متخصص

توضیحات:

 • داوطلبین متخصص

  خانه بهاران برای حمایت همه جانبه از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست  نیاز به یاری و همکاری گروههای متخصص اجتماعی دارد .
  یکی از این گروه های موثردر خدمات حمایتی و جانبی بهاران متخصصین و پزشکان می باشند.

  پزشک داوطلب

  عزیزان پزشک داوطلب، با اختصاص پاره ای از وقت و تخصص خود، علاوه بریاری خانه بهاران و حمایت از فرزندان بهاران ، گام مهمی در تربیت و حمایت اجتماعی آنها برمیدارند .

  در حال حاضر پزشکان متخصص داوطلب، در زمینه های روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره خانواده با خانه بهاران همکاری می نمایند .

  متخصص داوطلب

  همچنین داوطلبین متخصص در زمینه های کامپیوتری، آموزشی , هنری , ورزشی و…..با ارائه خدمات تخصصی خود می توانند به حمایت از فرزندان خانه بهاران  پرداخته و ما را یاری دهند.


 • تهیه و تنظیم توسط بهاران
  تماس : 03134509190
  انتشار خبر در :