داوطلبین تبلیغات

توضیحات:

 • داوطلبین تبلیغات

  اگر نبودند سفیران مهربانی خانه بهاران ، که ارتباط بین خانه بهاران و نیکوکاران را فراهم مینمایند، بهاران هرگز قادر نبود وظیفه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را بخوبی انجام دهد.
  این سفیران با انواع فعالیت های داوطلبانه و ارائه ایده های نو در زمینه های مختلف، بهاران را به خیریه ای توانا و متکی به خرد جمعی، تبدیل نموده اند.
  همچنین با توزیع بروشور، معرفی بهاران و فعالیت های آن در سطح جامعه به شناخت هر چه بیشتر مردم کمک کرده وباعث ازدیاد مشارکت های مردمی گردیده و از این طریق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را حمایت میکنند.

  هر انسانی می تواند در هر موقعیتی به سفیری مبدل گردد که پیام انسانیت و نوعدوستی را بین افراد جامعه منتقل و منتشر میکندمجتمع فرهنگی تربیتی بهاران قدر دان تمامی انسان هایی ست که داوطلبانه، سهمی از نیرو، وقت، خلاقیت، تخصص یا اندیشه پویای خود را برای کمک به همنوع اختصاص داده و چرخه انسانیت و نوعدوستی را به گردش می اندازند.


 • تهیه و تنظیم توسط بهاران
  تماس : 03134509190
  انتشار خبر در :