درباره بهاران

موسسه خیریه فرهنگی-تربیتی بهاران،فعالیت خودراازسال ۱۳۷۸زیرنظرهیئت امنایی ازمعتمدینی که ازبین افرادمتدین وخیراستان اصفهان انتخاب گردیده اندشروع نمود،این موسسه باهمت هیئت مدیره منتخب با نظارت سازمان بهزیستی وبایاری انجمن دوستداران حضرت رقیه(س)اداره می گردد.

رسالت موسسه خیریه بهاران اینست که بااتکاءبه خداوندمتعال وبهره گیری ازروشهای نوین تربیتی مطابق باارزشهای والای اسلامی وانسانی بمنظورارتقاءسطح کیفی وکمی زندگی فرزندان بی سرپرست وبدسرپرست تحت پوشش خوددرقالب خانواده بزرگ بهاران فعالیت نماید.این موسسه درنظردارد باچشم اندازی .......

about

فولدر بهاران

خیرین


پروژه بزرگ شهید خرازی (تهران)


شهرک سلامت اصفهان


اتاق بازرگانی اصفهان


شرکت پالایش نفت اصفهان


پتروشیمی بندر امام


پتروشیمی خارک


شركت پالايش نفت امام خميني شازند


مجتمع پزشکان هزارجریب


تعاونی مسکن آموزش و پرورش ناحیه5


ساختمان تالار ادره برق


پروژه شهیدکشوری اصفهان


برج جهان نما


سالن پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان


نمایشگاه ایرتویوتا


ساختمان مدیران شهرداری منطقه 22 تهران


سیتی سنتر اصفهان


برجهای سپهر